วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้เข้าเยี่ยมท่านนายก นายสมศักดิ์ อนันตพืช ซึ่งศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานีได้รับความร่วมมือจากการประสานงานลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนเมื่อครั้งเกิดภัยภิบัติพายุปาบึกที่ผ่านมา ได้ทำการพูดคุยปรึกษาถึงสภาพสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อีกทั้งความต้องการและปัจจัยเบื้องต้นที่จำเป็นต่อชาวบ้านในสถานการณ์น้ำท่วมขัง ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี […]
ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

Lectio Divina – daily
Line Official พระวาจาประจำวัน
รับฟังพระวาจาประจำวัน
ผ่านช่องทาง Line Official
พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
เพิ่มเพื่อน
Bible Diary 2023

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงก์คาทอลิก

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม