8 เมษายน 2019 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และเสกบ้านสำหรับหมู่คณะนักบวช Marist Fathers อ.เมือง จ.ระนอง คณะนี้ได้เข้ามาเริ่มกิจการในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีในปี 2006 ปัจจุบันได้ให้บริการช่วยเหลือด้านการศึกษา สำหรับผู้ด้อยโอกาส […]
ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

Lectio Divina – daily
Line Official พระวาจาประจำวัน
รับฟังพระวาจาประจำวัน
ผ่านช่องทาง Line Official
พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
เพิ่มเพื่อน
Bible Diary 2023

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงก์คาทอลิก

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม