ทีมงานสังคมพัฒนาฯ ลงสำรวจพื้นที่ อ.ปากนคร จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้เข้าเยี่ยมท่านนายก นายสมศักดิ์ อนันตพืช ซึ่งศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานีได้รับความร่วมมือจากการประสานงานลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนเมื่อครั้งเกิดภัยภิบัติพายุปาบึกที่ผ่านมา ได้ทำการพูดคุยปรึกษาถึงสภาพสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อีกทั้งความต้องการและปัจจัยเบื้องต้นที่จำเป็นต่อชาวบ้านในสถานการณ์น้ำท่วมขัง ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ได้ทำการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์จากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วนั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป เป็นพิเศษต่อบรรดาคนชรา ผู้ป่วยติดเตียง เด็กและครอบครัวที่ขาดแคลนปัจจัยสี่ สำหรับครัวเรือนในพื้นที่ที่น้ำยังท่วมขังมีความต้องการที่นอน หมอนมุ้ง ผ้าห่ม อย่างมาก ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมสมทบทุนให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนี้ โดยสามารถบริจาคโดยตรงไปยัง มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี สั่งจ่าย/โอนเงิน : ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่านยาว-ตะกั่วป่า บัญชีชื่อ

Read more

สัมมนา พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสประจำปี 2020

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนา พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสประจำปี 2020 ในหัวข้อ “วิถีชุมชนวัด เป็นแนวทางและเป็นกระบวนการเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่” ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2020 ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบาล ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ จำนวน 112 คน ประกอบด้วย พระสังฆราช 1 องค์ พระสงฆ์จำนวน 27 ท่าน ซิสเตอร์จำนวน 18 ท่าน และฆราวาสจำนวน 66 ท่าน

Read more

ประชุมคณะกรรมการศูนย์การศึกษา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (ศสร.)

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์การศึกษา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (ศสร.) ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบาล เพื่อกำหนดนโยบายด้านการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัด และเตรียมความพร้อมในการวางแผนยุทธศาสตร์ต่อไป อนึ่ง โรงเรียนในสังกัดศูนย์การศึกษา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 1. โรงเรียนวันทามารีอา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2. โรงเรียนอรุณวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3. โรงเรียนนิรมลชุมพร แผนกประถม อ.เมือง จ.ชุมพร 4. โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Read more

คณะวินเซนต์เดอปอล ไปเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวินเซนต์เดอปอลวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้าระนอง ไปเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

Read more

ร่วมต้อนรับคุณพ่อเจ้าอาวาสฯ

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 สัตบุรุษวัดเเม่พระสายประคำประจวบคีรีขันธ์ มีความยินดีร่วมกันต้อนรับ คุณพ่อยอห์น บอสโก ประสิทธิ์ เครือสุวรรณ เจ้าอาวาสวัดเเม่พระสายประคำประจวบคีรีขันธ์ จากคณะพระมหาไถ่ ในโอกาสมาเริ่มงานเเละประจำอยู่ที่วัดเเม่พระสายประคำของเรา โดยมีคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี คุณพ่อเจ้าคณะพระมหาไถ่ คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ คุณพ่อประสิทธิ์ เครือสุวรรณ เเละคุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง ร่วมถวายพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในโอกาสอันน่ายินดีนี้

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 เวลา 18.00 น. บรรดาสามเณรได้ร่วมมิสซาโอกาสฉลองวัดน้อยวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก จ.สุราษฏร์ธานี มีคุณพ่อมีคาเอล อดุลย์เกษม เป็นประธานในพิธี โดยบรรดาสามเณรให้การช่วยเหลือในการช่วยพิธีกรรม และการขับร้องบทเพลงในพิธี โอกาสนี้ขอขอบคุณนักขับร้องจากพนมทุกท่านที่มีส่วนในการร้องเพลงเพื่อให้พิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์และสง่างาม รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

Read more

อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จ.สุราษฎร์ธานี

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โอกาสเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาส พวกเรานักเรียนในชุมนุมยุวธรรมทูตได้นำของขวัญ(ตุ๊กตา และเงินสดจำนวนหนึ่ง)ไปมอบให้กับพระกุมาร เพื่อนำไปมอบให้เด็กๆที่ด้อยโอกาสต่อไป โดยผ่านทางคุณพ่อยุทธการ ยนปลัดยศ#เทศกาลแห่งความรัก #ความสุข #รอยยิ้ม#เมื่อเราเป็นผู้รับเราก็ต้องรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วย

Read more

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กลุ่มวินเซนเดอปอล กลุ่มแบ่งปันพระวาจา และพี่น้องสัตบุรุษ วัด พระหฤทัยแห่ง พระเยซูเจ้า ระนอง ได้ไปเยี่ยมช่วยเหลือและให้กำลังใจ แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้เจ็บป่วย และแบ่งปันพระวาจา หลัง พิธีบูชาขอบพระคุณใน วันอาทิตย์

เดือน พฤศจิกายน วันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กลุ่มวินเซนเดอปอล กลุ่มแบ่งปันพระวาจา และพี่น้องสัตบุรุษ วัด พระหฤทัยแห่ง พระเยซูเจ้า ระนอง ได้ไปเยี่ยมช่วยเหลือและให้กำลังใจ แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้เจ็บป่วย และแบ่งปันพระวาจา หลัง พิธีบูชาขอบพระคุณใน วันอาทิตย์

Read more

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดนักบุญเปโตร นครปฐม

วันที่สองของการปฏิบัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกัน เสด็จจากกรุงเทพมหานครไปยังวัดนักบุญเปโตร ประทานพระวโรกาสให้ บรรดาบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน และคริสตชน เข้าเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นมา บรรดาบาทหลวง นักบวชชายหญิง และคริสตชนในชุมชนโดยรอบวัดที่ส่วนมากนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก รวมถึงคริสตศาสนิกชน และประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมารอเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาที่วัดนักบุญเปโตร ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน คริสตชนเก่าแก่ 179 ปี มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการแพร่ธรรมแก่คนจีนในเขตจังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรีในปัจจุบัน จนก่อตัวขึ้นเป็นชุมชนคริสตชนคาทอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศ เวลาประมาณ 10 นาฬิกา

Read more

ส่งมอบแรงบันดาลใจให้เยาวชน สมเด็จพระสันตะปาปาถวายมิสซาเยาวชนที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

เยาวชนคือความหวังของพระศาสนจักร และความยั่งยืนของสันติภาพโลก ด้วยเหตุนี้ พระกรณียกิจสุดท้ายของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสบนผืนแผ่นดินไทย ก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น คือการพบปะกับเยาวชนของพระศาสนจักรไทย ที่มาชุมนุมกันเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) และรับแรงบันดาลใจจากองค์สันตะบิดา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562ตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นมา บรรดาเยาวชน คริสตชน และประชาชนต่างเดินทางมายังบริเวณอาสนวิหารอัสสัมชัญ และบริเวณโดยรอบ เพื่อรอรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิสที่จะเสด็จมาเป็นประธานประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อเยาวชนในช่วงเย็น เยาวชนที่เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ มาจากสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศ และเยาวชนจากงานชุมนุมเยาวชนสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย ซึ่งเยาวชนได้เตรียมตัวเตรียมจิตใจเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาค่่ายชุมนุมเยาวชนดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนพระแม่มารี(สาทร) ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่เยาวชนคาทอลิกเท่านั้น เยาวชนที่ต่างความเชื่อก็เข้าร่วมในการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้

Read more