คณะวินเซนต์เดอปอล ไปเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวินเซนต์เดอปอลวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้าระนอง ไปเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

Read more

ร่วมต้อนรับคุณพ่อเจ้าอาวาสฯ

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 สัตบุรุษวัดเเม่พระสายประคำประจวบคีรีขันธ์ มีความยินดีร่วมกันต้อนรับ คุณพ่อยอห์น บอสโก ประสิทธิ์ เครือสุวรรณ เจ้าอาวาสวัดเเม่พระสายประคำประจวบคีรีขันธ์ จากคณะพระมหาไถ่ ในโอกาสมาเริ่มงานเเละประจำอยู่ที่วัดเเม่พระสายประคำของเรา โดยมีคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี คุณพ่อเจ้าคณะพระมหาไถ่ คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ คุณพ่อประสิทธิ์ เครือสุวรรณ เเละคุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง ร่วมถวายพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในโอกาสอันน่ายินดีนี้

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 เวลา 18.00 น. บรรดาสามเณรได้ร่วมมิสซาโอกาสฉลองวัดน้อยวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก จ.สุราษฏร์ธานี มีคุณพ่อมีคาเอล อดุลย์เกษม เป็นประธานในพิธี โดยบรรดาสามเณรให้การช่วยเหลือในการช่วยพิธีกรรม และการขับร้องบทเพลงในพิธี โอกาสนี้ขอขอบคุณนักขับร้องจากพนมทุกท่านที่มีส่วนในการร้องเพลงเพื่อให้พิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์และสง่างาม รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

Read more

อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จ.สุราษฎร์ธานี

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โอกาสเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาส พวกเรานักเรียนในชุมนุมยุวธรรมทูตได้นำของขวัญ(ตุ๊กตา และเงินสดจำนวนหนึ่ง)ไปมอบให้กับพระกุมาร เพื่อนำไปมอบให้เด็กๆที่ด้อยโอกาสต่อไป โดยผ่านทางคุณพ่อยุทธการ ยนปลัดยศ#เทศกาลแห่งความรัก #ความสุข #รอยยิ้ม#เมื่อเราเป็นผู้รับเราก็ต้องรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วย

Read more

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กลุ่มวินเซนเดอปอล กลุ่มแบ่งปันพระวาจา และพี่น้องสัตบุรุษ วัด พระหฤทัยแห่ง พระเยซูเจ้า ระนอง ได้ไปเยี่ยมช่วยเหลือและให้กำลังใจ แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้เจ็บป่วย และแบ่งปันพระวาจา หลัง พิธีบูชาขอบพระคุณใน วันอาทิตย์

เดือน พฤศจิกายน วันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กลุ่มวินเซนเดอปอล กลุ่มแบ่งปันพระวาจา และพี่น้องสัตบุรุษ วัด พระหฤทัยแห่ง พระเยซูเจ้า ระนอง ได้ไปเยี่ยมช่วยเหลือและให้กำลังใจ แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้เจ็บป่วย และแบ่งปันพระวาจา หลัง พิธีบูชาขอบพระคุณใน วันอาทิตย์

Read more

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดนักบุญเปโตร นครปฐม

วันที่สองของการปฏิบัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกัน เสด็จจากกรุงเทพมหานครไปยังวัดนักบุญเปโตร ประทานพระวโรกาสให้ บรรดาบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน และคริสตชน เข้าเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นมา บรรดาบาทหลวง นักบวชชายหญิง และคริสตชนในชุมชนโดยรอบวัดที่ส่วนมากนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก รวมถึงคริสตศาสนิกชน และประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมารอเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาที่วัดนักบุญเปโตร ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน คริสตชนเก่าแก่ 179 ปี มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการแพร่ธรรมแก่คนจีนในเขตจังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรีในปัจจุบัน จนก่อตัวขึ้นเป็นชุมชนคริสตชนคาทอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศ เวลาประมาณ 10 นาฬิกา

Read more

ส่งมอบแรงบันดาลใจให้เยาวชน สมเด็จพระสันตะปาปาถวายมิสซาเยาวชนที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

เยาวชนคือความหวังของพระศาสนจักร และความยั่งยืนของสันติภาพโลก ด้วยเหตุนี้ พระกรณียกิจสุดท้ายของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสบนผืนแผ่นดินไทย ก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น คือการพบปะกับเยาวชนของพระศาสนจักรไทย ที่มาชุมนุมกันเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) และรับแรงบันดาลใจจากองค์สันตะบิดา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562ตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นมา บรรดาเยาวชน คริสตชน และประชาชนต่างเดินทางมายังบริเวณอาสนวิหารอัสสัมชัญ และบริเวณโดยรอบ เพื่อรอรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิสที่จะเสด็จมาเป็นประธานประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อเยาวชนในช่วงเย็น เยาวชนที่เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ มาจากสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศ และเยาวชนจากงานชุมนุมเยาวชนสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย ซึ่งเยาวชนได้เตรียมตัวเตรียมจิตใจเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาค่่ายชุมนุมเยาวชนดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนพระแม่มารี(สาทร) ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่เยาวชนคาทอลิกเท่านั้น เยาวชนที่ต่างความเชื่อก็เข้าร่วมในการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้

Read more

คริสตชนร่วมใจในพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) พร้อมกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่สนามศุภชลาศัย

ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์พระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ผู้แทนพระองค์ของพระคริสตเจ้าบนโลกนี้ เสด็จเยี่ยมเยือนประเทศไทย คาทอลิกจากกลุ่มชุมชนวัดคาทอลิกทั่วประเทศและพี่น้องคริสตชนจากประเทศต่างๆ เดินทางมาร่วมจิตใจกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) ณ สนามศุภชลาศัย อันเป็นพระกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งของการเสด็จเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ มีคาทอลิกทั้งในและต่างประเทศร่วมพิธีกว่า 6 หมื่นคน พระคาร์ดินัล 11 องค์ อาร์ชบิชอป 13 องค์ บิชอป 47 องค์  ตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ บรรดาคริสตศาสนิกชนคาทอลิกจากทุกสังฆมณฑลทั่วประเทศ รวมถึงคริสตชนต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา ฯลฯ

Read more

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 17 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน และพระศาสนจักรคาทอลิก ในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาล และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 [อ่านต่อ http://bit.ly/2O7dHgR] #PopeVisitThailand

Read more

ฉลองโมทนาคุณพระ

มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธี และมีคุณพ่ออภิรักษ์ ทับปิง, คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี, คุณพ่อสุรศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์, คุณพ่อชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทักษ์ ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีพิธีดังนี้* เสกยานพาหนะของพี่น้องสัตบุรุษ* นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รับศีลมหาสนิทครั้งแรก* นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับศีลกำลัง* ประมูลพืชผลของบรรดาพี่น้องที่นำมาถวายเป็นเครื่องบูชาและร่วมกันรับประทานอาหาร

Read more