ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล

24 มีนาคม 2019 พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญโยเซฟ ตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมกับ คุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล อธิการเจ้าคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้แทนพระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนจำนวนประมาณ 200 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล

Read more

ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ชุมพร

23 มีนาคม 2019 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ฉลองประจำปี ชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ จังหวัดชุมพร พร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ และสัตบุรุษที่มาร่วมโมทนาคุณพระจำนวนมาก โอกาสนี้ได้โปรดศีลกำลังให้กับมีคาเอล เปมิกา เอี่ยวตระกูล การเตรียมจิตใจเพื่อร่วมในการเฉลิมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ อธิการสำนักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ เป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจ รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ชุมพร

Read more

ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ แม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองประจำปี ชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า โอกาสนี้ได้โปรดศีลกำลังให้กับเยาวชนจำนวน 2 คน รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ แม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน

Read more

คริสตชน คนอันดามัน “ผู้นำการเยี่ยมเยียน”

อบรมผู้นำการเยี่ยมเยียนเชิงอภิบาล เขตแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต) ณ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพคริสตชน คนอันดามัน “ผู้นำการเยี่ยมเยียน”

Read more

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์หาดใหญ่

9 ก.พ. 2019 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการฉลองประจำปี ชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกับพระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก บูชาขอบพระคุณในวันนี้มีเยาวชนได้รับศีลกำลังจำนวน 11 คน ตรีวารเตรียมจิตใจฉลองกลุ่มคริสตชน ได้รับเกียรติ จากคุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ อธิการสามเณราลัย สำนักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ เป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจ ตลอด 3 วัน และเนื่องจากการฉลองวัดในปีนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระคุณเจ้า คริสตชนที่มาร่วมฉลองจึงได้พร้อมใจกันส่งความสุข ให้กับนายชุมพาบาล ด้วยการขับร้องบทเพลง Happy Birthday และจัดเค้กให้กับพระคุณเจ้า

Read more

ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดนักบุญอักแนส จ.กระบี่

วินเซนต์เดอปอล ผู้สนับสนุนการแพร่ธรรม ด้วยงานสังคมพัฒนา ก้าวสู่การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผ่านมิติของการรับใช้ในชุมชนวัดด้วยใจยินดีฃ27 มกราคม 2019 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ในพิธีบูชาขขอบพระคุณประจำปี ชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญอักแนส กระบี่ ร่วมกับคุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล อธิการเจ้าคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศไทย พร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษ ทั้งใกล้ ไกล ที่มาร่วมเพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งในโอกาสเตรียมฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการเตรียมงานได้กำหนดให้ เดือนมกราคม 2019 เป็นเดือนของการเน้นกิจกรรมด้านงานสังคมพัฒนา โดยกำหนดให้มีกิจกรรมชุมนุม สมาชิกกลุ่มวินเซน เดอ ปอล และผู้สนใจจิตตารมณ์

Read more

วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ “ฟื้นฟูชีวิตคริสตชน ชุมชนศิษย์พระคริสต์ จังหวัดตรัง”

30 พฤศจิกายน 2018 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการเตรียมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี นำโดยคุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด ซิสเตอร์สุภา ทองอำไพ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม จัดกิจกรรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชน ในโอกาสปีแห่งการเตรียมเฉลิมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑล ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จังหวัดตรัง สำหรับการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน คณะทำงานได้นำกฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย มาไตร่ตรองและนำเข้าสู่แผนกิจกรรมอภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ในท้องถิ่น กิจกรรมในวันนี้ แม้ว่าพระคุณเจ้า จะไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ แต่ท่านได้แสดงถึงความห่วงใย และความเป็นหนึ่งเดียวกับทีมงาน และกลุ่มคริสตชน ด้วยการจัดทำ Clip

Read more

วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีวันโมทนาคุณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.2018 ก่อนเริ่มพิธีได้มีพิธีเสกรถและยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆ ในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังให้กับนักเรียนและสัตบุรุษ รวม 8 คน และโปรดศีลมหาสนิทให้กับนักเรียน 9 คน โดยพระสังฆราชได้ให้ข้อคิดกับผู้รับกำลังและศีลมหาสนิทว่า “พระจิตเจ้าที่ทุกคนจะได้รับในวันนี้ จะเป็นพลังทำให้ทุกคนสามารถเป็นคริสตชนที่ดีได้ ให้เราเปิดใจและพร้อมที่จะรับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อจะมีพลังเข้มแข็งในการเจริญชีวิตคริสตชน” หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชได้เสกพืชผล ที่สัตบุรุษนำมาถวายแด่พระเจ้า ซึ่งพืชผลเหล่านี้เป็นเครื่องหมาย ถึงความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้ และเป็นสัญญาว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งประชากรของพระองค์ หลังจากเสกพืชผลแล้วได้มีการประมูลพืชผลและสิ่งของต่างๆ การประมูลนี้ได้สืบทอดมาจากในอดีตและดำเนินมาถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะช่วยเหลือกิจการต่างๆของวัดแล้ว วันโมทนาคุณนี้ยังเป็นโอกาสให้พี่น้องกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระฟาติมาแห่งนี้

Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระแห่งสายประคำ จ.ประจวบคีรีขันธ์

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระแห่งสายประคำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ.2018 หลังจากวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น พระมารดาองค์อุปถัมภ์ได้ไปเยี่ยมเยียนสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี แล้ว ก็ได้มีการนำเกวียนพระรูปพระมารดามาเยี่ยมเยียนวัดแม่พระแห่งสายประคำแห่งนี้ ก่อนเริมพิธีนั้นได้มีการเสกพระรูปพระมารดาองค์อุปถัมภ์ และนอกจากมีพิธีฉลองที่สง่างามแล้ว ภายในวัดยังมีภาพวาดบนผนังที่สวยงามและมีความหมายที่ดีเป็นอย่างมากอีกด้วย ชมภาพบรรยากาศวันฉลองได้ที่ : ภาพฉลองวัดแม่พระแห่งสายประคำ จ.ประจวบคีรีขันธ์  

Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี พรุตะเคียน จ.ชุมพร

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี พรุตะเคียน ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ค.ศ.2018 พร้อมกับการเยี่ยมเยียนชุมชนแห่งนี้ของพระมารดาองค์อุปถัมภ์ ที่ประทับอยู่บนบุษบกเกวียน อันเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลอง 50 ปีของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี บรรยากาศภายในวันฉลองกลุ่มคริสตชนแห่งนี้นั้น เป็นไปอย่างเรียบง่าย และมีความเป็นครอบครัว เนื่องจากสัตบุรุษวัดแห่งนี้มีไม่กี่หลังคาเรือน แต่การมาเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกันของสัตบุรุษต่างถิ่น ทำให้เกิดความอบอุ่น และเต็มไปด้วยพระพรของพระมารดาองค์อุปถัมภ์ในการมาเยือนวัดแห่งนี้ด้วย

Read more