คริสตชน คนอันดามัน “ผู้นำการเยี่ยมเยียน”

อบรมผู้นำการเยี่ยมเยียนเชิงอภิบาล เขตแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต) ณ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพคริสตชน คนอันดามัน “ผู้นำการเยี่ยมเยียน”

Read more

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์หาดใหญ่

9 ก.พ. 2019 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการฉลองประจำปี ชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกับพระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก บูชาขอบพระคุณในวันนี้มีเยาวชนได้รับศีลกำลังจำนวน 11 คน ตรีวารเตรียมจิตใจฉลองกลุ่มคริสตชน ได้รับเกียรติ จากคุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ อธิการสามเณราลัย สำนักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ เป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจ ตลอด 3 วัน และเนื่องจากการฉลองวัดในปีนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระคุณเจ้า คริสตชนที่มาร่วมฉลองจึงได้พร้อมใจกันส่งความสุข ให้กับนายชุมพาบาล ด้วยการขับร้องบทเพลง Happy Birthday และจัดเค้กให้กับพระคุณเจ้า

Read more

ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดนักบุญอักแนส จ.กระบี่

วินเซนต์เดอปอล ผู้สนับสนุนการแพร่ธรรม ด้วยงานสังคมพัฒนา ก้าวสู่การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผ่านมิติของการรับใช้ในชุมชนวัดด้วยใจยินดีฃ27 มกราคม 2019 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ในพิธีบูชาขขอบพระคุณประจำปี ชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญอักแนส กระบี่ ร่วมกับคุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล อธิการเจ้าคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศไทย พร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษ ทั้งใกล้ ไกล ที่มาร่วมเพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งในโอกาสเตรียมฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการเตรียมงานได้กำหนดให้ เดือนมกราคม 2019 เป็นเดือนของการเน้นกิจกรรมด้านงานสังคมพัฒนา โดยกำหนดให้มีกิจกรรมชุมนุม สมาชิกกลุ่มวินเซน เดอ ปอล และผู้สนใจจิตตารมณ์

Read more

วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ “ฟื้นฟูชีวิตคริสตชน ชุมชนศิษย์พระคริสต์ จังหวัดตรัง”

30 พฤศจิกายน 2018 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการเตรียมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี นำโดยคุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด ซิสเตอร์สุภา ทองอำไพ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม จัดกิจกรรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชน ในโอกาสปีแห่งการเตรียมเฉลิมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑล ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จังหวัดตรัง สำหรับการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน คณะทำงานได้นำกฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย มาไตร่ตรองและนำเข้าสู่แผนกิจกรรมอภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ในท้องถิ่น กิจกรรมในวันนี้ แม้ว่าพระคุณเจ้า จะไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ แต่ท่านได้แสดงถึงความห่วงใย และความเป็นหนึ่งเดียวกับทีมงาน และกลุ่มคริสตชน ด้วยการจัดทำ Clip

Read more

วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีวันโมทนาคุณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.2018 ก่อนเริ่มพิธีได้มีพิธีเสกรถและยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆ ในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังให้กับนักเรียนและสัตบุรุษ รวม 8 คน และโปรดศีลมหาสนิทให้กับนักเรียน 9 คน โดยพระสังฆราชได้ให้ข้อคิดกับผู้รับกำลังและศีลมหาสนิทว่า “พระจิตเจ้าที่ทุกคนจะได้รับในวันนี้ จะเป็นพลังทำให้ทุกคนสามารถเป็นคริสตชนที่ดีได้ ให้เราเปิดใจและพร้อมที่จะรับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อจะมีพลังเข้มแข็งในการเจริญชีวิตคริสตชน” หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชได้เสกพืชผล ที่สัตบุรุษนำมาถวายแด่พระเจ้า ซึ่งพืชผลเหล่านี้เป็นเครื่องหมาย ถึงความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้ และเป็นสัญญาว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งประชากรของพระองค์ หลังจากเสกพืชผลแล้วได้มีการประมูลพืชผลและสิ่งของต่างๆ การประมูลนี้ได้สืบทอดมาจากในอดีตและดำเนินมาถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะช่วยเหลือกิจการต่างๆของวัดแล้ว วันโมทนาคุณนี้ยังเป็นโอกาสให้พี่น้องกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระฟาติมาแห่งนี้

Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระแห่งสายประคำ จ.ประจวบคีรีขันธ์

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระแห่งสายประคำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ.2018 หลังจากวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น พระมารดาองค์อุปถัมภ์ได้ไปเยี่ยมเยียนสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี แล้ว ก็ได้มีการนำเกวียนพระรูปพระมารดามาเยี่ยมเยียนวัดแม่พระแห่งสายประคำแห่งนี้ ก่อนเริมพิธีนั้นได้มีการเสกพระรูปพระมารดาองค์อุปถัมภ์ และนอกจากมีพิธีฉลองที่สง่างามแล้ว ภายในวัดยังมีภาพวาดบนผนังที่สวยงามและมีความหมายที่ดีเป็นอย่างมากอีกด้วย ชมภาพบรรยากาศวันฉลองได้ที่ : ภาพฉลองวัดแม่พระแห่งสายประคำ จ.ประจวบคีรีขันธ์  

Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี พรุตะเคียน จ.ชุมพร

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี พรุตะเคียน ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ค.ศ.2018 พร้อมกับการเยี่ยมเยียนชุมชนแห่งนี้ของพระมารดาองค์อุปถัมภ์ ที่ประทับอยู่บนบุษบกเกวียน อันเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลอง 50 ปีของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี บรรยากาศภายในวันฉลองกลุ่มคริสตชนแห่งนี้นั้น เป็นไปอย่างเรียบง่าย และมีความเป็นครอบครัว เนื่องจากสัตบุรุษวัดแห่งนี้มีไม่กี่หลังคาเรือน แต่การมาเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกันของสัตบุรุษต่างถิ่น ทำให้เกิดความอบอุ่น และเต็มไปด้วยพระพรของพระมารดาองค์อุปถัมภ์ในการมาเยือนวัดแห่งนี้ด้วย

Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดบุญราศีไมเคิล รัว อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชน วัดบุญราศีไมเคิล รัว ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม ค.ศ.2018 วัดบุญราศีไมเคิล รัว แห่งนี้ถือเป็นวัดแรกที่ได้ต้อนรับพระรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่บนบุษบกเกวียน หลังจากได้มีการเปิดการเฉลิมฉลอง 50ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และบรรยากาศแห่งการฉลองวัดแห่งนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย ในบรรยากาศแห่งครอบครัว ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ไม่ใหญ่ มีครอบครัวคริสตชนไม่มากนัก แต่การมาเยี่ยมเยียนของแม่พระองค์อุปถัมภ์ครั้งนี้นั้น เต็มไปด้วยพระพร และความอบอุ่นภายใต้การคุ้มครองของพระมารดาองค์อุปถัมภ์ รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองวัดบุญราศี ไมเคิล รัว

Read more

พิธีเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี การสถาปนาเป็นสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

“จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี” (สดด 118:1) เพลงสดุดีบทนี้ เป็นพระวาจาหลักที่คณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลอง การสถาปนาสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีครบ 50 ปี (1969-2019) ได้นำมาเป็นหัวใจของการไตร่ตรอง เพื่อการจัดเตรียมการฟื้นฟู และกิจกรรมการอภิบาลต่าง ๆ ตลอดเดือนตุลาคม 2018 – กันยายน 2019 การเตรียมเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง ในคืนวันที่  29 กันยายน 2018  ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น คณะกรรมการจัดเตรียมงาน ได้เริ่มเตรียมจิตใจ ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโมทนาคุณ และแห่โคมเทิดเกียรติแม่พระโดยได้จัดทำบุษบกเกวียน ที่บรรทุกพระรูปพระมารดาองค์อุปถัมภ์ เริ่มต้นขบวนแห่ บริเวณที่ตั้งรูปปั้นของพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต

Read more

ฉลองอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอลและเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน ค.ศ.2018 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีการแสดงจินตลีลาเพลงมาร์ช 50ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จากนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณนั้น พระสังฆราชได้ให้ความหมายของการฉลอง 3 ประการในบทเทศน์คือ 1.หยุดเพื่อมองอดีต 2.ทำความเข้าใจกับปัจจุบัน 3.แผนการที่จะเดินต่อไปในอนาคต และหลังจากรับศีลมหาสนิทได้มีการเสกพระรูปพระมารดาองค์อุปถัมภ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่บนบุษบกเกวียน โดยตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลองนั้นจะมีการนำเกวียนเดินทางไปฉลองวัดทุกวัดในสังฆมณฑล เมื่อเสร็จสิ้นพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว พระสังฆราชได้มอบธงตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลอง 50 ปี ให้กับผู้แทนวัดทุกวัดในสังฆมณฑล และในคืนก่อนวันฉลองนั้น ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเตรียมจิตใจ

Read more