ร่วมประชุมสามัญประจำปี2562 มูลนิธิขุนสวัสดิ์ภักดี-ฮัยซิน

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 ของมูลนิธิขุนสวัสดิ์ภักดี-ฮัยซิน ณ คาซ่าเทเรซ่า รีสอร์ทแอนด์การ์เด้นท์ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมทั้งหมด 5 ท่าน ให้ความคิดเห็น แบ่งปันแนวคิด และหลักการทำงาน เพิ่มเติมจากการรับฟังกล่าวรายงานกิจกรรมประจำปี 2561 เพื่อให้การทำงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการต่อยอดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้ที่โดดเดี่ยวไม่มีใครดูแล ทั้งยังเป็นการเสริมแรง ให้กำลังใจซึ่งกัน โดยไม่จำกัดศาสนา และเป็นการตระหนักถึงทิศทางใหม่ในการทำงานเยี่ยมเยียนเชิงอภิบาลต่อไป

Read more

อบรมผู้นำเยี่ยมเยียนเชิงอภิบาลของพี่น้องวัดเขตใต้ที่มาจากเบตง ยะลา ปัตตานี ตรัง ทุ่งลุง ทับโกบ และหาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน

เป็นความบังเอิญ..หรือ….เป็นแผนการของพระเจ้า…. ?เพราะการอบรมผู้นำเยี่ยมเยียนเชิงอภิบาลของพี่น้องวัดเขตใต้ที่มาจากเบตง ยะลา ปัตตานี ตรัง ทุ่งลุง ทับโกบ และหาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คนในครั้งนี้จบลงด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบท 31 พฤษภาคมพอดิบพอดี การอบรมผู้นำเยี่ยมเยียนเชิงอภิบาล ที่คณะกรรมการวิถีชุมชนวัดและกฤษฎีกาสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว เพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาวิถีชุมชนวัดที่เน้นบทบาทฆราวาสทำงานร่วมมือกับพ่อเจ้าวัดด้วยการนำพระเยซูเจ้าไปพบเพื่อนพี่น้องที่มีความลำบากในชีวิตและในครอบครัว อย่างมีระบบและมีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการเยี่ยมเยียน ด้วยการเรียนรู้เทวศาสตร์การเยี่ยมเยียน พระเจ้าเสด็จเยี่ยมประชากรของพระองค์ เรียนรู้ทักษะการเยี่ยมเยียน และสิ่งสำคัญที่สุดคือ”การฟังด้วยหัวใจ”โดยมีคุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ซิสเตอร์สุภา ทองอำไพ และทีมงานฝ่ายสังคมจัดกระบวนการอบรมเชิงปฎิบัติการ จนผู้เข้าร่วมแต่ละวัดได้ออกแบบแผนการเยี่ยมเยียนที่สามารถนำไปปฎิบัติงานได้จริงในแต่ละพื้นที่วัด

Read more

พิธีเปิด ได้ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดถนนบ้านไร่ใน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการทำความดีด้วยหัวใจ

บาทหลวงอรมกิจ พรหมภักดี ผู้จัดการโรงเรียนอรุณวิทยา ,นายสุรศิลป์ ยนปลัดยศ นายก อบต.แสงอรุณ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน คณะครูและนักเรียน จิตอาสา เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ณ หอประชุมอาคารปีเตอร์ ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 และหลังจากพิธีเปิด ได้ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดถนนบ้านไร่ใน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการทำความดีด้วยหัวใจ Credit : วีระพันธ์ พึ่งพรพระ

Read more

คณะพระเมตตาแห่งประเทศไทย เยี่ยมเยียนและแบ่งปันในเขตวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ระนอง

คณะพระเมตตาแห่งประเทศไทย นำโดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม จิตตาธิการ ได้นำผู้แทนกลุ่มเผยแพร่พระเมตตาของพระเยซูเจ้าระดับชาติ เยี่ยมเยียนและแบ่งปันในเขตวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ระนอง เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม ค.ศ.2019 ขอขอบคุณข้อมูลจาก คพ.วิเชียร ระดมกิจ

Read more

ฉลองวัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรีธรรมราช

มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.2019 โอกาสนี้ได้โปรดศีลกำลังให้กับสัตบุรุษจำนวน 3 ท่าน รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองวัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรีธรรมราช

Read more

ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง อ.เกาะสมุย

มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ.2019 โดยมีสัตบุรุษชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมฉลองจำนวนมาก ซึ่งการฉลองในครั้งนี้เป็นการฉลองครั้งแรกของวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งนี้ โดยได้ทำการเสก-เปิด ในวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.2018 รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง อ.เกาะสมุย

Read more

ร่วมกล่าวถวายพระพร และ ร่วมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คุณพ่อฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ นำผู้แทนกลุ่มคริสตศาสนิกชน เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกับผู้แทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา ร่วมกล่าวถวายพระพร และ ร่วมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Credit : วีระพันธ์ พึ่งพรพระวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสง

Read more

ครบรอบ 16ปี การจากไปของพระคุณเจ้าไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ

มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสระลึกถึง 16ปี แห่งการจากไปของพระคุณเจ้า ไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จ.สุราษฎร์ธานี รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพครบรอบ 16ปี การจากไปของพระคุณเจ้าไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ

Read more

พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี เดินทางถึงประเทศไทย ร่วมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม

วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2019 เวลา 06.00 น. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย อาร์ชบิช็อป พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณฑูต นครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับ พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สำหรับการเดินทางมาเยือนของพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนีในครั้งนี้ จะมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีฉลอง

Read more

สัมนาครูสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โอกาสครบรอบ 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

13 – 14 พฤษภาคม 2019 โอกาสปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาอบรมและธรรมฑูต นำโดย บาทหลวง ดร.นที ธีรานุวรรตน์ จัดสัมนาครูในสังกัดโรงเรียน สังฆมณฑล จำนวน 595 คน ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพสัมนาครูสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

Read more