คณะพระเมตตาแห่งประเทศไทย เยี่ยมเยียนและแบ่งปันในเขตวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ระนอง

คณะพระเมตตาแห่งประเทศไทย นำโดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม จิตตาธิการ ได้นำผู้แทนกลุ่มเผยแพร่พระเมตตาของพระเยซูเจ้าระดับชาติ เยี่ยมเยียนและแบ่งปันในเขตวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ระนอง เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม ค.ศ.2019 ขอขอบคุณข้อมูลจาก คพ.วิเชียร ระดมกิจ

Read more

ฉลองวัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรีธรรมราช

มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.2019 โอกาสนี้ได้โปรดศีลกำลังให้กับสัตบุรุษจำนวน 3 ท่าน รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองวัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรีธรรมราช

Read more

ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง อ.เกาะสมุย

มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ.2019 โดยมีสัตบุรุษชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมฉลองจำนวนมาก ซึ่งการฉลองในครั้งนี้เป็นการฉลองครั้งแรกของวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งนี้ โดยได้ทำการเสก-เปิด ในวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.2018 รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง อ.เกาะสมุย

Read more

ร่วมกล่าวถวายพระพร และ ร่วมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คุณพ่อฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ นำผู้แทนกลุ่มคริสตศาสนิกชน เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกับผู้แทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา ร่วมกล่าวถวายพระพร และ ร่วมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Credit : วีระพันธ์ พึ่งพรพระวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสง

Read more

ครบรอบ 16ปี การจากไปของพระคุณเจ้าไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ

มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสระลึกถึง 16ปี แห่งการจากไปของพระคุณเจ้า ไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จ.สุราษฎร์ธานี รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพครบรอบ 16ปี การจากไปของพระคุณเจ้าไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ

Read more

พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี เดินทางถึงประเทศไทย ร่วมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม

วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2019 เวลา 06.00 น. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย อาร์ชบิช็อป พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณฑูต นครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับ พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สำหรับการเดินทางมาเยือนของพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนีในครั้งนี้ จะมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีฉลอง

Read more

สัมนาครูสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โอกาสครบรอบ 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

13 – 14 พฤษภาคม 2019 โอกาสปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาอบรมและธรรมฑูต นำโดย บาทหลวง ดร.นที ธีรานุวรรตน์ จัดสัมนาครูในสังกัดโรงเรียน สังฆมณฑล จำนวน 595 คน ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพสัมนาครูสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

Read more

ส่งเสริมงานสังคมพัฒนาคาริตัสท่าแขก-บ้านดงหมากแดง (13-14MAY2019)

13-14 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาสุราษฎร์ธานี เดินทางไปยังสุวรรณเขต-แขวงคำม่วน ประเทศลาว กระชับความเข้มแข็งในชีวิตจิตของการทำงานสังคมพัฒนาร่วมกับคาริตัสท่าแขก โดยได้เข้าหมู่บ้านดงหมากบ้าพูดคุยกับผู้แทนบ้าน และพี่น้องจำนวน 38 คน จาก 47 ครัวเรือนที่ได้ร่วมโครงการ ณ วัดนักบุญเปโตรและเปาโล บ้านดงหมากบ้า พร้อมทั้งลงยังพื้นที่นา เพื่อประเมินความต้องการในการขุดหนองน้ำ เป็นโอกาสดีในการติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพคาริตัสท่าแขกของทุกหมู่บ้านตลอด 2 ปี ที่ได้เริ่มดำเนินการมา การได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน และการประชุมร่วมกับคุณพ่อแก้วอุดร สีจันทิลาด ผู้อำนวยการคาริตัสท่าแขก และคุณหงสา เทบบัวลี เจ้าหน้าที่คาริตัส ถึงสถานการณ์หลังน้ำท่วมหนักเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2561 ที่ผ่านมา

Read more

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจ และพูดคุยกับแรงงานตามพื้นที่ต่าง ๆ

13 พ.ค. 2019 ศูนย์สังคมพัฒนา สุราษฎร์ธานี ติดต่อประสานงานการรับลูกของแรงงานชาวเมียนมาร์ จำนวน 4 คน ไปศึกษาเล่าเรียน และอยู่ในความดูแลของ Sister Matha โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจ และพูดคุยกับแรงงานตามพื้นที่ต่าง ๆ พบว่าหลายครอบครัว แม่พ่อของเด็กมีความจำเป็นที่จะต้องทำงาน ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน และบ่อยครั้งที่เด็กต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง เราจึงประสานงานกับพ่อแม่ของเด็ก พูดคุยอธิบายถึงเหตุผล ความเสี่ยงจากการปล่อยให้เด็กอยู่บ้านโดยลำพัง เช่น การถูกล่อลวงจากมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ สุดท้ายพ่อและแม่ของเด็กได้ตกลงใจให้ลูกทั้ง 4 คน ไปอยู่ในความดูแลของ Sister Matha ที่ศูนย์เมตตาเช้เหม่า เกาะสอง

Read more

อบรมกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4

วันที่ 12 พ.ค. 2019 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดอบรมกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้นำและสมาชิก CBO ในพื้นที่จังหวัดพังงา (ร่วมด้วยกลุ่มตะกั่วป่า กลุ่มทับละมุ กลุ่มรมณีย์ กลุ่มคุระบุรี กลุ่มน้ำเค็ม และกลุ่มคึกคัก) โดยได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลตะกั่วป่า สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา และสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานและการจ้างงานแรงงานต่างด้าว” และ“กฎหมายคุ้มครองแรงงาน” การอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์สังคมพัฒนาฯ บ้านบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 23 คน

Read more