พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ บร.ราฟาเอลพิสิทธิ์ ยอแซฟ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ขอร่วมแสดงความยินดีกับ “บราเดอร์ราฟาเอล พิสิทธิ์ ยอแซฟ” โอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2019 ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ บร.ราฟาเอลพิสิทธิ์ ยอแซฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *