พัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานวัด

24-25 สิงหาคม 2562 บ้านชุมพาบาล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด เป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานวัด โอกาศเตรียมฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ประสานงานของแต่ละวัด เข้าร่วมกัน หลังจากนั้น คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง ได้ให้พวกเราเเรียนรู้ ถึง “วิถีชุมชนคริสตชนขั้นพื้นฐาน (ฺBEC)” จากเอกสารการฝึกอบรมทีมงานอภิบาล D ช่วงบ่าย คุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ ได้ นำกิจกรรม TEAM Building การทำงานเป้นทีมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน…
วันที่สองของการสัมนา คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี ได้นำเราให้รู้ถึงการสื่อสารอย่างถูกต้อง การใช้สื่อที่มีในการสื่อสาร ต่อด้วย การรำพึงพระวาจา ด้วยวิธีการ Lectio Divina จากพระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล และตั้งศีลมหาสนิท รับศีลอภับบาป ปิดท้ายการสัมนาด้วย พิธีมิสซา ขอบคุณพระเป็นเจ้า และ การปกพระจิต

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *