ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติิยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต

มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ และฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.ภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ค.ศ.2019 โอกาสนี้ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณได้มีการมอบเกียรติบัตรแต่งตั้งสภาอภิบาลวัดจำนวน 16 ท่านด้วย

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองวัดแม่พระรับเกียรติิยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *