ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม

มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม จ.สุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ.2019 และตลอดสัปดาห์ก่อนวันฉลองนั้น ได้มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น Lectio Divina โดยมุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล, การเยี่ยมเยียนสัตบุรุษเขตต่างๆ นำโดยคุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง และซิสเตอร์โรซา สุภา ทองอำไพ พร้อมด้วยคณะผู้นำการเยี่ยมเยียนของวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งนี้ และมีกิจกรรมทับคริสต์มินิมาราธอน ที่แสดงถึงพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจกันของชุมชนบ้านทับคริสต์แห่งนี้อีกด้วย

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *