ชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ วัดแม่พระฟาติมา

ชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
ณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ.2019

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ วัดแม่พระฟาติมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *