ฉลองวัดนักบุญเปโตร อ.เบตง จ.ยะลา

มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญเปโตร อ.เบตง จ.ยะลา ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 83 ของกลุ่มคริสตชนแห่งความเชื่อแห่งนี้ ก่อนเริ่มพิธีได้มีการแสดงของพี่น้องสัตบุรุษจากกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านล่าหู่ การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนถนอมศรีศึกษา และการแสดงจากน้องๆกลุ่มเยาวชน หลังจากนั้นได้มีพิธีเคารพและถวายดอกไม้แด่แม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่บนเกวียนที่เดินทางมาถึงใต้สุดของแผ่นดินสยาม และในระหว่างพิธี มุขนายกได้โปรดศีลล้างบาปแก่นักเรียน 3 คน รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 8 คน และโปรดศีลกำลัง 11 คน โดยมีผู้มาร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก ทั้งชาวไทย ชาวมาเลเซีย ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิเช่น ล่าหู่(มูเซอ) ม้ง คะฉิ่น เป็นต้น ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเบตง..

และหลังจากพิธีฉลองในวันดังกล่าว เกวียนพระมารดาองค์อุปถัมภ์จะเดินทางไปที่ วัดนักบุญโทมัส ป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะฉลองในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2019 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเดินทางที่ไกลที่สุดของเกวียนพระรูปพระมารดา จากใต้สุดไปถึงเหนือสุดของมิสซังสุราษฎร์ธานี รวมระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองวัดนักบุญเปโตร อ.เบตง จ.ยะลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *