ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจ และพูดคุยกับแรงงานตามพื้นที่ต่าง ๆ

13 พ.ค. 2019 ศูนย์สังคมพัฒนา สุราษฎร์ธานี ติดต่อประสานงานการรับลูกของแรงงานชาวเมียนมาร์ จำนวน 4 คน ไปศึกษาเล่าเรียน และอยู่ในความดูแลของ Sister Matha

โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจ และพูดคุยกับแรงงานตามพื้นที่ต่าง ๆ พบว่าหลายครอบครัว แม่พ่อของเด็กมีความจำเป็นที่จะต้องทำงาน ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน และบ่อยครั้งที่เด็กต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง เราจึงประสานงานกับพ่อแม่ของเด็ก พูดคุยอธิบายถึงเหตุผล ความเสี่ยงจากการปล่อยให้เด็กอยู่บ้านโดยลำพัง เช่น การถูกล่อลวงจากมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ

สุดท้ายพ่อและแม่ของเด็กได้ตกลงใจให้ลูกทั้ง 4 คน ไปอยู่ในความดูแลของ Sister Matha ที่ศูนย์เมตตาเช้เหม่า เกาะสอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *