พิธีเปิด ได้ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดถนนบ้านไร่ใน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการทำความดีด้วยหัวใจ

บาทหลวงอรมกิจ พรหมภักดี ผู้จัดการโรงเรียนอรุณวิทยา ,นายสุรศิลป์ ยนปลัดยศ นายก อบต.แสงอรุณ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน คณะครูและนักเรียน จิตอาสา เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ณ หอประชุมอาคารปีเตอร์ ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 และหลังจากพิธีเปิด ได้ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดถนนบ้านไร่ใน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการทำความดีด้วยหัวใจ

Credit : วีระพันธ์ พึ่งพรพระ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *