ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง อ.เกาะสมุย

มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ.2019 โดยมีสัตบุรุษชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมฉลองจำนวนมาก ซึ่งการฉลองในครั้งนี้เป็นการฉลองครั้งแรกของวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งนี้ โดยได้ทำการเสก-เปิด ในวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.2018

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง อ.เกาะสมุย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *