ฉลองวัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรีธรรมราช

มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.2019 โอกาสนี้ได้โปรดศีลกำลังให้กับสัตบุรุษจำนวน 3 ท่าน

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองวัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *