ร่วมกล่าวถวายพระพร และ ร่วมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คุณพ่อฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ นำผู้แทนกลุ่มคริสตศาสนิกชน เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกับผู้แทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา ร่วมกล่าวถวายพระพร และ ร่วมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Credit : วีระพันธ์ พึ่งพรพระ
วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *