คุณพ่อฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ นำผู้แทนกลุ่มคริสตศาสนิกชน เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกับผู้แทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา ร่วมกล่าวถวายพระพร และ ร่วมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Credit : วีระพันธ์ พึ่งพรพระ
วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสง

Categories:

Tags:

No responses yet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  Lectio Divina – daily
  Line Official พระวาจาประจำวัน
  รับฟังพระวาจาประจำวัน
  ผ่านช่องทาง Line Official
  พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
  เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
  เพิ่มเพื่อน
  Bible Diary 2023

  พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

  ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลิงก์คาทอลิก

  350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม