ครบรอบ 16ปี การจากไปของพระคุณเจ้าไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ

มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสระลึกถึง 16ปี แห่งการจากไปของพระคุณเจ้า ไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จ.สุราษฎร์ธานี

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพครบรอบ 16ปี การจากไปของพระคุณเจ้าไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *