พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี เดินทางถึงประเทศไทย ร่วมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม

วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2019 เวลา 06.00 น. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย อาร์ชบิช็อป พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณฑูต นครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับ พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สำหรับการเดินทางมาเยือนของพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนีในครั้งนี้ จะมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (ค.ศ.1669 – 2019) ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 โดยพิธีเปิดงาน 350 ปีการสถาปนามิสซังสยมจะเริ่มเวลา 9.00 น. ส่วนพิธีบูชาขอบพระคุณจะเริ่มเวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม และยังมีกิจกรรมต่างๆ ในการอภิบาลและพบปะกับกลุ่ม องค์กร หรือบางสังฆมณฑล ดังจะนำเสนอในโอกาสต่อไป 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *