ฉลองอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอลและเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน ค.ศ.2018 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีการแสดงจินตลีลาเพลงมาร์ช 50ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จากนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณนั้น พระสังฆราชได้ให้ความหมายของการฉลอง 3 ประการในบทเทศน์คือ 1.หยุดเพื่อมองอดีต 2.ทำความเข้าใจกับปัจจุบัน 3.แผนการที่จะเดินต่อไปในอนาคต และหลังจากรับศีลมหาสนิทได้มีการเสกพระรูปพระมารดาองค์อุปถัมภ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่บนบุษบกเกวียน โดยตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลองนั้นจะมีการนำเกวียนเดินทางไปฉลองวัดทุกวัดในสังฆมณฑล เมื่อเสร็จสิ้นพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว พระสังฆราชได้มอบธงตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลอง 50 ปี ให้กับผู้แทนวัดทุกวัดในสังฆมณฑล และในคืนก่อนวันฉลองนั้น ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเตรียมจิตใจ โดยมีคุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี พระสงฆ์ลูกวัดองค์แรกของอาสนวิหาร เป็นประธานในพิธี คุณพ่อได้ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และประวัติศาสตร์ของกลุ่มคริสตชนของอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล ผ่านทางประสบการณ์ชีวิตของเด็กน้อยคนหนึ่ง ซึ่งได้เติบโตท่ามกลางการเยี่ยมเยียน อภิบาล ของบรรดามิชชันนารี พระสงฆ์ นักบวช และพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลทั้งสามองค์ ซึ่งคุณพ่อได้ใช้ชีวิตร่วมอยู่ด้วย คือพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต พระสังฆราชไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ และพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

#50ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอลและเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *