วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีวันโมทนาคุณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.2018 ก่อนเริ่มพิธีได้มีพิธีเสกรถและยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆ

ในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังให้กับนักเรียนและสัตบุรุษ รวม 8 คน และโปรดศีลมหาสนิทให้กับนักเรียน 9 คน โดยพระสังฆราชได้ให้ข้อคิดกับผู้รับกำลังและศีลมหาสนิทว่า “พระจิตเจ้าที่ทุกคนจะได้รับในวันนี้ จะเป็นพลังทำให้ทุกคนสามารถเป็นคริสตชนที่ดีได้ ให้เราเปิดใจและพร้อมที่จะรับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อจะมีพลังเข้มแข็งในการเจริญชีวิตคริสตชน”

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชได้เสกพืชผล ที่สัตบุรุษนำมาถวายแด่พระเจ้า ซึ่งพืชผลเหล่านี้เป็นเครื่องหมาย ถึงความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้ และเป็นสัญญาว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งประชากรของพระองค์

หลังจากเสกพืชผลแล้วได้มีการประมูลพืชผลและสิ่งของต่างๆ การประมูลนี้ได้สืบทอดมาจากในอดีตและดำเนินมาถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะช่วยเหลือกิจการต่างๆของวัดแล้ว วันโมทนาคุณนี้ยังเป็นโอกาสให้พี่น้องกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระฟาติมาแห่งนี้ ได้มาพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศแห่งครอบครัว..

#50ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
#วัดแม่พระฟาติมาบ้านแสงอรุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *