วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์หาดใหญ่

9 ก.พ. 2019 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการฉลองประจำปี ชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกับพระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก บูชาขอบพระคุณในวันนี้มีเยาวชนได้รับศีลกำลังจำนวน 11 คน ตรีวารเตรียมจิตใจฉลองกลุ่มคริสตชน ได้รับเกียรติ จากคุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ อธิการสามเณราลัย สำนักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ เป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจ ตลอด 3 วัน และเนื่องจากการฉลองวัดในปีนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระคุณเจ้า คริสตชนที่มาร่วมฉลองจึงได้พร้อมใจกันส่งความสุข ให้กับนายชุมพาบาล ด้วยการขับร้องบทเพลง Happy Birthday และจัดเค้กให้กับพระคุณเจ้า

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์หาดใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *