คริสตชน คนอันดามัน “ผู้นำการเยี่ยมเยียน”

อบรมผู้นำการเยี่ยมเยียนเชิงอภิบาล เขตแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต) ณ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพคริสตชน คนอันดามัน “ผู้นำการเยี่ยมเยียน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *