ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ แม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองประจำปี ชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า โอกาสนี้ได้โปรดศีลกำลังให้กับเยาวชนจำนวน 2 คน

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ แม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *