ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล

24 มีนาคม 2019 พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญโยเซฟ ตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมกับ คุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล อธิการเจ้าคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้แทนพระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนจำนวนประมาณ 200 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *