ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ชุมพร

23 มีนาคม 2019 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ฉลองประจำปี ชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ จังหวัดชุมพร พร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ และสัตบุรุษที่มาร่วมโมทนาคุณพระจำนวนมาก โอกาสนี้ได้โปรดศีลกำลังให้กับมีคาเอล เปมิกา เอี่ยวตระกูล การเตรียมจิตใจเพื่อร่วมในการเฉลิมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ อธิการสำนักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ เป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจ

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ชุมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *