ธารน้ำใจ จากคาทอลิกไทย สู่ผู้ประสบภัย “ปาบึก”

เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2019 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา
มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ เทศบาลตำบอลปากนคร ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามความคืบหน้าในการมอบบ้านน้ำใจ จากคาทอลิกไทย สู่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก

จากการ ลงพื้นที่สำรวจของเจ้าหน้าที่ ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลปากนคร พบว่า มีพี่น้องที่บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 13 หลังคาเรือน ซึ่งยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด และยังไม่สามารถกลับมามีบ้านอยู่ดังเดิม ต้องอาศัยบ้านเช่า และบ้านญาติ พักอาศัย ทางศูนย์จึงได้ดำเนินการ นำเงินที่ได้รับการระดมทุน จากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จำนวน 1,000,000 บาท มาจัดสรร ช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้าน ให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 13 หลัง หลังละ 82,174 บาท

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพพิธีมอบบ้านผู้ประสบภัยปาบึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *