วจนพิธีกรรมเสกเสาเอก อาคารหลังใหม่บ้านชุมพาบาล

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.2021 เวลา 09.00 น. วันสมโภชพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานในพิธีวจนพิธีกรรมเสกเสาเอกอาคารหลังใหม่บ้านชุมพาบาล ซึ่งจัดเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์และอาคารที่พัก สำหรับรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสังฆมณฑล เช่น การประชุมสัมมนาและการจัดอบรมในวาระต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นอาคารบ้านพักสำหรับพระสงฆ์-นักบวช

เพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่นี้ พี่น้องทุกท่านสามารถร่วมสมทบทุนในการดำเนินการได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 296-082304-1 ชื่อบัญชี “มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี” หรือติดต่อได้ที่ 081-7645194 (คุณวิชุตา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *