คุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ จิตตาภิบาลเยาวชน เตรียมจัดชุมนุมเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์” ในเดือน มกราคม 2021 นี้!

“เยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี” เตรียมตัวให้พร้อม.. โอกาสที่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย กำหนดให้เดือนพฤศจิกายน 2020 – ตุลาคม 2021 เป็นปีเยาวชน คุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดประชุม เตรียมชุมนุมเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์” โดยมีกลุ่มเยาวชนเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนประมาณ 350 คน ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *