อบรมพัฒนาศักยภาพคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2020

อบรมพัฒนาศักยภาพคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2020 ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบาล จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 63 คน

รับชมภาพข่าวเพิ่มเติม…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *