ฟื้นฟูจิตใจกลุ่มคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ (CFC) ในหัวข้อ “การเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์”

กลุ่มคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ (CFC) จัดฟื้นฟูจิตใจ ในหัวข้อ “การเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์” วันที่ 5 ธันวาคม 2020 ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบาล พร้อมกันนี้ ได้มีการเลือกผู้ประสานงานกลุ่ม CFC ในระดับสังฆมณฑล คือ คุณศุภชาติ สมุหธนากุล

รับชมภาพข่าวเพิ่มเติม…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *