วันที่ 1-3 ธันวาคม 2020 ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฏร์ธานี เป็นเจ้าภาพ จัดสัมมนาบุคลากร ศูนย์สังคมพัฒนา 4 สังฆมณฑล (กรุงเทพฯ , ราชบุรี, จันทบุรี, สุราษฏร์ธานี) จำนวน 25 คน ณ โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีคุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี เป็นวิทยากร

การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงานอภิบาล โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตวิญญาณของผู้ที่ทำงานด้านสังคม ทบทวนพันธกิจค่างๆ ผ่านทางการพบปะแลกเปลี่ยน ด้วยการใช้พระวาจาเป็นศูนย์กลางในชีวืต
2.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบัน ไตร่ตรองและแสวงหาแนวทางทำงาน ด้วยการบูรณาการแนวคิดของพระศาสนจักรให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
3. เพื่อให้เกิดการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรสืบสานพันธกิจแห่งการไถ่กู้ และการสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์สังคมพัฒนาทั้ง 4 สังฆมณฑล ได้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

รับชมภาพข่าวเพิ่มเติม…

Categories:

Tags:

No responses yet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  Lectio Divina – daily
  Line Official พระวาจาประจำวัน
  รับฟังพระวาจาประจำวัน
  ผ่านช่องทาง Line Official
  พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
  เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
  เพิ่มเพื่อน
  Bible Diary 2023

  พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

  ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลิงก์คาทอลิก

  350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม