สัมมนา พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสประจำปี 2020

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนา พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสประจำปี 2020 ในหัวข้อ “วิถีชุมชนวัด เป็นแนวทางและเป็นกระบวนการเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่” ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2020 ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบาล ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ จำนวน 112 คน ประกอบด้วย พระสังฆราช 1 องค์ พระสงฆ์จำนวน 27 ท่าน ซิสเตอร์จำนวน 18 ท่าน และฆราวาสจำนวน 66 ท่าน

 

รับชมภาพข่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *