ร่วมต้อนรับคุณพ่อเจ้าอาวาสฯ

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 สัตบุรุษวัดเเม่พระสายประคำประจวบคีรีขันธ์ มีความยินดีร่วมกันต้อนรับ คุณพ่อยอห์น บอสโก ประสิทธิ์ เครือสุวรรณ เจ้าอาวาสวัดเเม่พระสายประคำประจวบคีรีขันธ์ จากคณะพระมหาไถ่ ในโอกาสมาเริ่มงานเเละประจำอยู่ที่วัดเเม่พระสายประคำของเรา โดยมีคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี คุณพ่อเจ้าคณะพระมหาไถ่ คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ คุณพ่อประสิทธิ์ เครือสุวรรณ เเละคุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง ร่วมถวายพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในโอกาสอันน่ายินดีนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *