คณะวินเซนต์เดอปอล ไปเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวินเซนต์เดอปอลวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้าระนอง ไปเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *