พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 เวลา 18.00 น. บรรดาสามเณรได้ร่วมมิสซาโอกาสฉลองวัดน้อยวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก จ.สุราษฏร์ธานี มีคุณพ่อมีคาเอล อดุลย์เกษม เป็นประธานในพิธี โดยบรรดาสามเณรให้การช่วยเหลือในการช่วยพิธีกรรม และการขับร้องบทเพลงในพิธี โอกาสนี้ขอขอบคุณนักขับร้องจากพนมทุกท่านที่มีส่วนในการร้องเพลงเพื่อให้พิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์และสง่างาม

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *