เสกสุสานศักดิ์สิทธิ์

16 พฤศจิกายน 2562

พิธีเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์ โดยมีมุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธี ณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *