การสวดสายประคำ เพื่องานแพร่ธรรมแห่งประเทศ

วันที่ 20 ตุลาคม 2562. ณ บ้านชุมพาบาล ได้มีการสวดสายประคำ เพื่องานแพร่ธรรมแห่งประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *