ค่ายยุวธรรมทูต วันที่ 3

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 วันนี้เน้นวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป การทำสายประคำเพื่อการแพร่ธรรม การออกนอกสถานที่เพื่อทำกิจกรรมชายทะเล จบวันด้วยการสวดสายประคำยามค่ำประกอบการรำพึงพระคัมภีร์

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพค่ายยุวธรรมทูต วันที่ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *