ค่ายยุวธรรมทูต วันที่ 2

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เข้าสู่เนื้อหาเต็มรูปแบบครับ วิทยากรหลักก็คือ คุณพ่ออันตน วีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊) จากสังฆมณฑลราชบุรี ในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” นอกจากนั้นยังมีการถ่ายภาพหมู่ที่ระลึก

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพค่ายยุวธรรมทูต วันที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *