ค่ายยุวธรรมทูต (วันแรก) 09/10/2019

วันนี้เป็นวันเดินทางและวันเปิดค่ายครับ ชมบรรยากาศกิจกรรมต้อนรับ และ วจนพิธีกรรมเปิด

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพค่ายยุวธรรมทูต (วันแรก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *