พิธีมิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่

วันที่ 29 กันยายน 2562 พิธีมิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่

คุณพ่อยอแซฟ อมรเทพ สุริปะ
คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี ชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทักษ์
คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี ยุทธการ กอบวัฒนกุล

ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จ.สุราษฎร์ธานี

“จงขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี” (สดด 118:1)
#50ปีสังฆมณฑลสราษฎร์ธานี

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพพิธีมิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *