ฉลอง 50ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และพิธีบวชพระสงฆ์

วันที่ 28 กันยายน 2562 พิธีมิสซาเฉลิมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และพิธีบวชพระสงฆ์ ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จ.สุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีโดย มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

“จงขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี” (สดด 118:1)
#50ปีสังฆมณฑลสราษฎร์ธานี

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพพิธีบวชพระสงฆ์ ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *