พิธีเสกและวางศิลาฤกษ์อาคารโยเซฟ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี

พิธีเสกและวางศิลาฤกษ์อาคารโยเซฟ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี (13 กันยายน 2018)

สื่อมวลชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *