50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ความหมายตราสัญลักษณ์ “ฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี”


บทภาวนา โอกาสฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลดข้อมูล

โลโก้ 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ไฟล์บอร์ดนิทรรศการ 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

เพลงมาร์ช 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

เพลงรถคันเล็กๆ

บทเสริมในมิสซาเดือนตุลาคม โอกาสเตรียมฉลอง 50 ปี

ตารางเวลา ระลึกถึงแต่ละเดือน ช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี