50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ตราสัญลักษณ์ “ฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี”บทภาวนา โอกาสฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลดข้อมูล

โลโก้ 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ความหมายของโลโก้ 50 ปี

ไฟล์บอร์ดนิทรรศการ 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

เพลงมาร์ช 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

เพลงรถคันเล็ก

ตารางเวลา ระลึกถึงแต่ละเดือน ช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี

บทเสริมในมิสซาเดือนตุลาคม โอกาสเตรียมฉลอง 50 ปี

บทเสริมในมิสซาเดือนพฤศจิกายน โอกาสเตรียมฉลอง 50 ปี

โน๊ตเพลง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

โน๊ตเพลงรถคันเล็ก

VDO การเยี่ยมเชิงอภิบาล 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

บทเสริมในมิสซาเดือนธันวาคม โอกาสเตรียฉลอง 50 ปี

บทเสริมในมิสซาเดือนมกราคม 2019 โอกาสเตรียมฉลอง 50 ปี

บทเสริมในมิสซาเดือนกุมภาพันธ์ 2019 โอกาสเตรียมฉลอง 50 ปี

บทอวยพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ (สำหรับโรงเรียน)