เขตแม่พระองค์อุปถัมภ์

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
  317 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  โทร. 0-7728-6591 โทรสาร 0-7721-2220
 • เจ้าอาวาส
  คุณพ่อยุทธการ ยนปลัดยศ
 • ช่วยงานอภิบาล
  คุณพ่อทรงราชย์ ศรีระหงษ์
  [/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม
  75 ม.3 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม  จ.สุราษฎร์ธานี 84250
  โทร. 0-7739-8082 โทรสาร 0-7739-8156
 • เจ้าอาวาส
  คุณพ่อตาไปย์ แทรี่
  [/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • วัดอัครเทวดามีคาเอล
  จ.สุราษฎร์ธานี (ติดต่อที่บ้านชุมพาบาล)
 • เจ้าอาวาส
  คุณพ่อสมพงศ์ ฉัตรบรรยงค์
  [/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • วัดนักบุญอันนา
  86 หมู่ 4 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี 84140
  โทร. 0-7742-1149 โทรสาร 0-7742-1283
 • เจ้าอาวาส
  คุณพ่ออำนวย ฤทัยคงถาวร
  [/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  เกาะสมุย(เฉวง) จ.สุราษฎร์ธานี
  (ติดต่อวัดนักบุญอันนา เกาะสมุย)
 • เจ้าอาวาส
  คุณพ่ออำนวย ฤทัยคงถาวร
  [/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • วัดพระมารดาพระศาสนจักร
  48/2 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ
  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
  โทร. 0-7534-3089
  โทรสาร 0-7531-6148
 • เจ้าอาวาส
  คุณพ่อเฮนรี่ ดาเนียลี
  [/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • วัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ
  (ตู้ ป.ณ. 14) อ.ร่อนพิบูลย์
  จ.นครศรีธรรมราช 80130
  โทร. 0-7544-1326
 • เจ้าอาวาส
  คุณพ่อเรนโซ รอสสิโญโล
  [/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • วัดนักบุญวินเซนเดอปอล (พุดหง)
  (ตู้ ป.ณ.14) ถ.นครศรีฯ-ทุ่งสง อ.ร่อนพิบูลย์
  จ.นครศรีธรรมราช 80130
  โทร. 0-7537-3251 โทรสาร 0-7549-7039
 • เจ้าอาวาส
  คุณพ่อเรนโซ รอสสิโญโล
  [/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • วัดพระราชินีสันติภาพ
  306/6 ถ.นางลาด อ.เมือง จ.พัทลุง
  ติดต่อวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ ตรัง
 • เจ้าอาวาส
  คุณพ่อสิทธิชัย เพ็ญคำ
  [/su_column][/su_row]

แผนที่วัดคาทอลิกในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี