พระสงฆ์สังฆมณฑล

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • บาทหลวงยอห์น บอสโก สมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
 • บาทหลวงยอห์น บอสโก พิรัตน์ ดำรงศักดิ์
 • บาทหลวงยอห์นบัปติส ยุทธการ ยนปลัดยศ
 • บาทหลวงดอมินิก ซาวีโอ นที ธีรานุวรรตน์
 • บาทหลวงยอแซฟ อรรคเดช ทับปิง
 • บาทหลวงยอห์น บอสโก ทรงราชย์ ศีระหงษ์
 • บาทหลวงยอห์น บอสโก สุวัฒน์ เหลืองสะอาด
 • บาทหลวงโยเซฟ วิโรจน์ เลิศทนงค์ศักดิ์

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • บาทหลวงยอแซฟ สิทธิโชค แสวงกาญจน์
 • บาทหลวงยอแซฟ อภิรักษ์ ทับปิง
 • บาทหลวงยอห์น บัปติส อมรกิจ พรหมภักดี
 • บาทหลวงสเตฟาโน ดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์
 • บาทหลวงยอห์น จาตุรงณ์ สาระคุณ
 • บาทหลวงยอแซฟ จรัล ทองปิยะภูมิ
 • บาทหลวงยอแซฟ อมรเทพ สุริปะ
 • บาทหลวงฟรังซิส อัสซีซี ยุทธการ กอบวัฒนกุล
 • บาทหลวงฟรังซิสโก อัสซีซี ชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทักษ์

[/su_column][/su_row]

พระสงฆ์ซาเลเซียน

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • บาทหลวงยอห์น บอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์
 • บาทหลวงยอห์น บอสโก สมโรจน์ ไชยชนะ
 • บาทหลวงบริโกลิน วอลเตอร์
 • บาทหลวงตาไปย์ แทรี่
 • บาทหลวงซีมอน บัญชา กิจประเสริฐ
 • บาทหลวงไมเกิ้ล สุเทพ จูสวย
 • บาทหลวงยอห์น ตามาโย
 • บาทหลวงวิเซนต์ มาย อัน มิน

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • บาทหลวงยอห์น บอสโก สุขสันต์ ชาวปากน้ำ
 • บาทหลวงแอนโตนีโอ มิเอเล่
 • บาทหลวงดอมินิก ซาวีโอ อำนวย ฤทัยคงถาวร
 • บาทหลวงเรนโซ รอสซิโญโล
 • บาทหลวงตีโต้ เปดร็อน
 • บาทหลวงยอห์น แปร์ติเล่
 • บาทหลวงยอห์น บอสโก สุขสันต์ ชาวปากน้ำ
 • บาทลวงเปาโล ประเสริฐ สมงาม

[/su_column][/su_row]

พระสงฆ์สติกมาติน

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • บาทหลวงไมเคิ้ล จีระศักดิ์ ยงบรรทม
 • บาทหลวงเปาโล กฤตภาส จูมจันทร์
 • บาทหลวงเฟอร์ดินัลโด รอนโคนี
 • บาทหลวงมันธิว มานพ ผงละเอียด
 • บาทหลวงเปโตร วิเชียร ระดมกิจ
 • บาทหลวงเปโตร วรัญญู เหล่าบุญมา

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

 • บาทหลวงเปโตร ยุทธนา สกนธวัฒน์
 • บาทหลวงมาระโก สิทธิชัย เพ็ญคำ
 • บาทหลวงยอแซฟ วัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล
 • บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ พิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล
 • Fr.Reby Glenn Arazo

[/su_column][/su_row]

คณะพระมหาไถ่

 • บาทหลวงยอแซฟ ภฦศ ทิพย์ทอง

พระสงฆ์ Marist Father

 • บาทหลวงเฮอร์เมส บาเจา ซาบัท
 • บาทหลวงฟรานซิส เบิร์ด
 • บาทหลวงจิล ลาคาซ่า คาสิโอ