คณะสงฆ์

พระสงฆ์สังฆมณฑล

 • บาทหลวงยอห์น บอสโก สมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
 • บาทหลวงยอห์น บอสโก พิรัตน์ ดำรงศักดิ์
 • บาทหลวงยอห์นบัปติส ยุทธการ ยนปลัดยศ
 • บาทหลวงดอมินิก ซาวีโอ นที ธีรานุวรรตน์
 • บาทหลวงยอแซฟ อรรคเดช ทับปิง
 • บาทหลวงยอห์น บอสโก ทรงราชย์ ศีระหงษ์
 • บาทหลวงยอห์น บอสโก สุวัฒน์ เหลืองสะอาด
 • บาทหลวงโยเซฟ วิโรจน์ เลิศทนงค์ศักดิ์
 • บาทหลวงลูกา ไพฑูรย์ ยันงาม
 • บาทหลวงยอแซฟ สิทธิโชค แสวงกาญจน์
 • บาทหลวงยอแซฟ อภิรักษ์ ทับปิง
 • บาทหลวงยอห์น บัปติส  อมรกิจ พรหมภักดี
 • บาทหลวงสเตฟาโน ดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์
 • บาทหลวงยอห์น จาตุรงณ์ สาระคุณ

พระสงฆ์ซาเลเซียน

 • บาทหลวงยอห์น บอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์
 • บาทหลวงยอห์น บอสโก สมโรจน์ ไชยชนะ
 • บาทหลวงบริโกลิน วอลเตอร์
 • บาทหลวงตาไปย์ แตรี่
 • บาทหลวงซีมอน บัญชา กิจประเสริฐ
 • บาทหลวงไมเกิ้ล สุเทพ จูสวย
 • บาทหลวงยอห์น แปร์คิเล่
 • บาทหลวงยอห์น บอสโก สุขสันต์ ชาวปากน้ำ
 • บาทหลวงแอนโตนีโอ มิเอเล่
 • บาทหลวงดอมินิก ซาวีโอ อำนวย ฤทัยคงถาวร
 • บาทหลวงเฮนรี่ ดาเนียลลี่
 • บาทหลวงเรนโซ รอสซิโญโล
 • บาทหลวงตาไปย์ แตรี่
 • บาทหลวงแอนโทนี นพพร ยอแซฟ

พระสงฆ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ

 • บาทหลวงไมเคิ้ล จีระศักดิ์ ยงบรรทม
 • บาทหลวงเปาโล กฤตภาส จูมจันทร์
 • บาทหลวงเฟอร์ดินัลโด รอนโคนี
 • บาทหลวงมันธิว มานพ ผงละเอียด
 • บาทหลวงเปโตร วิเชียร ระดมกิจ
 • บาทหลวงเปโตร วรัญญู เหล่าบุญมา
 • บาทหลวงเปโตร ยุทธนา สกนธวัฒน์
 • บาทหลวงมาระโก สิทธิชัย เพ็ญคำ
 • บาทหลวงยอแซฟ นิรันดร์ ศิลามงคล
 • บาทหลวงราฟาเอล สืบศักดิ์ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
 • บาทหลวงภาคภูมิ วรพรทัศนา

พระสงฆ์ฟรังซิสกัน

 • บาทหลวงฟรันซิส เซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์

พระสงฆ์ Marist Father

 • บาทหลวงเควิน โมดิโล
 • บาทหลวงแพทริก จอห์น เดบลิน