ข่าวสารและกิจกรรม

ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.เกาะสมุย

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ.2024 มีคณะสงฆ์-นักบวช สามเณร และสัตบุรุษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมพิธีจำนวนมาก โดยวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งนี้มีคุณพ่อแทรี่ ตาไปย์ เป็นคุณพ่อเจ้าอาวาส

ฉลองวัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรีธรรมราช

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ อมรกิจ พรหมภักดี อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองกลุ่มคริสตชนวัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10.00 น. โดยมีคุณโยเซฟ วิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์ เจ้าอาวาสให้การต้อนรับบรรดาพระสงฆ์และสัตบุรุษที่มาร่วมพิธี