การเยี่ยมเชิงอภิบาล 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 เวลา 18.00 น. บรรดาสามเณรได้ร่วมมิสซาโอกาสฉลองวัดน้อยวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก จ.สุราษฏร์ธานี มีคุณพ่อมีคาเอล อดุลย์เกษม เป็นประธานในพิธี โดยบรรดาสามเณรให้การช่วยเหลือในการช่วยพิธีกรรม และการขับร้องบทเพลงในพิธี

Read more