หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพแก่พี่น้องแรงงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานี

นำทีมโดย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ทพ.เมธี เตชะปณิต ประธานค่ายอาสาฯ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร แพทย์ทางอายุรกรรม นพ.บุญประเสริฐ ชาติละออง แพทย์ทางอายุรกรรมหัวใจ และทีมเภสัช พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ รวมทั้งหมด 11 ท่าน ลงพื้นที่ให้บริการตรวจรักษา พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พี่น้องแรงงาน 3 พื้นที่ในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2562

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 16:00-19:00 น. ณ งาน ‘’ราษฎร์รัฐร่วมใจ ห่วงใยแรงงานชาติมั่นคง ประชาชนปลอดภัย มั่นใจใช้แรงงานถูกกฎหมาย’’ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา มีผู้รับบริการ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด 181 คน

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30-15:30 น. ณ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลปัตตานี มีผู้เข้ารับบริการ เป็นผู้ใหญ่ 32 คน เด็ก 27 คน รวม 59 คน

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 9:00-12:09 น. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา มีผู้รับบริการ เป็นผู้ใหญ่จำนวน 95 คน

…ในความเป็นจิตอาสาของทีมมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ซึ่งรวมตัวกันมาช่วยทำการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พี่น้องในพื้นที่แต่ละครั้ง ชาวบ้านและพี่น้องแรงงานสัมผัสได้ถึงความสุภาพอ่อนโยน ในการตรวจรักษา การสอบถามอาการ การให้คำปรึกษาจากแพทย์และทีมนั้น ถือเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากภาระงาน ภาระหน้าที่ที่ต้องสู้ทนต่อการหาเลี้ยงชีพและครอบครัวได้อย่างดี นอกจากจะได้ยาหรือคำแนะนำที่ส่งเสริมสุขภาพกายให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนรอยยิ้มแห่งความสุขที่เติมใจ เสริมแรงใจให้แก่กันเสมอ ทั้งทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และทีมเจ้าหน้าที่บ้านสุขสันต์ที่เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ ต่างก็ได้เก็บเกี่ยว ซึมซับประสบการณ์การทำงานด้วยความเพียรทนในทุกรูปแบบของพี่น้องแรงงาน อันเป็นพลังผลักดันให้ตนได้ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพเพื่อการทำงานอย่างดียิ่งขึ้นต่อไป

Categories:

Tags:

No responses yet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  Lectio Divina – daily
  Line Official พระวาจาประจำวัน
  รับฟังพระวาจาประจำวัน
  ผ่านช่องทาง Line Official
  พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
  เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
  เพิ่มเพื่อน
  Bible Diary 2023

  พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

  ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลิงก์คาทอลิก

  350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม