13-14 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาสุราษฎร์ธานี เดินทางไปยังสุวรรณเขต-แขวงคำม่วน ประเทศลาว กระชับความเข้มแข็งในชีวิตจิตของการทำงานสังคมพัฒนาร่วมกับคาริตัสท่าแขก โดยได้เข้าหมู่บ้านดงหมากบ้าพูดคุยกับผู้แทนบ้าน และพี่น้องจำนวน 38 คน จาก 47 ครัวเรือนที่ได้ร่วมโครงการ ณ วัดนักบุญเปโตรและเปาโล บ้านดงหมากบ้า พร้อมทั้งลงยังพื้นที่นา เพื่อประเมินความต้องการในการขุดหนองน้ำ เป็นโอกาสดีในการติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพคาริตัสท่าแขกของทุกหมู่บ้านตลอด 2 ปี ที่ได้เริ่มดำเนินการมา

การได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน และการประชุมร่วมกับคุณพ่อแก้วอุดร สีจันทิลาด ผู้อำนวยการคาริตัสท่าแขก และคุณหงสา เทบบัวลี เจ้าหน้าที่คาริตัส ถึงสถานการณ์หลังน้ำท่วมหนักเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2561 ที่ผ่านมา ทำให้ทราบถึงผลดีและข้อควรพัฒนา ผลของน้ำท่วมนั้นทำให้ข้าวที่ปลูกเกิดความเสียหาย ในการทำนาแซงนั้นมีการปลูกพืชเสริมเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวด้วย ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการน้ำต่อไป

การลงชุมชนและร่วมกันประเมิน ส่งผลดีต่อการสรุปรายงานโครงการ ในเรื่องรายละเอียดกิจกรรม การทำบัญชีรายจ่าย และเกิดการร่วมกันวางแผนโครงการ เพื่อดำเนินงานช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้าน นับเป็นภารกิจหลักของคาริตัสท่าแขกที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของชาวบ้านต่อไป

Categories:

Tags:

No responses yet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  Lectio Divina – daily
  Line Official พระวาจาประจำวัน
  รับฟังพระวาจาประจำวัน
  ผ่านช่องทาง Line Official
  พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
  เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
  เพิ่มเพื่อน
  Bible Diary 2023

  พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

  ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลิงก์คาทอลิก

  350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม